English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: TÜRKİYE’NİN BALKANLAR VE TÜRK DÜNYASINA YÖNELİK POLİTİKASI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Günümüzde devletlerin uluslararası sistemde yegâne aktör olmadığı kabul edilen bir gerçekliktir. Gerek uluslararası kurum ve kuruluşlar gibi devlet düzleminin üzerindeki aktörler, gerekse, askeri ve sivil bürokrasi, medya ve sivil toplum kuruluşları gibi alt toplumsal aktörler dış politikada karar verme süreçlerinde etkin rol oynamaktadırlar. Bu aktörler devletin karar süreçlerine ayrı ayrı etkide bulundukları gibi birbirlerini etkilemek suretiyle de dış politika karar çıktılarına katkıda bulunmaktadırlar.Türk dış politikasının özellikle doksanlı yıllarında gündemi meşgul eden iki alanı olan Balkanlar ve Türk dünyasına yönelik politikasında son dönemde sivil toplum kuruluşları ön plana çıkmaya başlamışlardır. Bu çalışma devletlerin dış politika oluşum sürecinde tek aktör olmadığı gerçeğinden hareketle sivil toplum kuruluşlarının genelde Türk dış politikası, özelde ise Balkanlara ve Orta Asya’ya yönelik yaklaşımını analiz etmeyi hedeflemektedir. Çalışma dört başlıktan oluşmaktadır. Birinci başlıkta sivil toplum ile dış politika ilişkisini incelemeye yönelik teorik yaklaşımlara kısaca değinilecek, ardından ikinci başlıkta Türk dış politikası ve sivil toplum kuruluşlarına dair genel bir analiz yapılacaktır. Üçüncü ve dördüncü başlıklarda da öncelikle Balkanlara yönelik dış politikada ardından da Türk dünyasına yönelik izlenen dış politikada sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımlarına bakılarak çalışma tamamlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sivil toplum, dış politika, Balkanlar, Türk dünyası

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri