English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimJEOPOLİTİK KAVRAMINDA DEĞİŞİM: KARADENİZ JEOPOLİTİĞİ ÖRNEĞİ
(THE CHANGE IN THE CONCEPT OF GEOPOLITICS: THE CASE OF BLACK SEA GEOPOLITICS )

Yazar : Göknil ERBAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1.1
Sayfa : 135-146


Özet
Jeopolitik, kullanılmaya başlandığı 19. yüzyılın sonundan ve yaygınlaşarak popüler bir kavram halini aldığı 20. yüzyıldan bu yana kavramsal olarak birçok değişimden geçmiş olmasına rağmen genel olarak klasik tanımı çerçevesinde kullanılmaya devam etmiştir. Bununla birlikte sosyal bilimlerde postmodern çalışmaların artmasıyla birlikte jeopolitik de bu kapsamda ele alınmaya başlanmış ve değişim sürecinden kaçınılmaz bir şekilde etkilenmiştir. Söz konusu bu makale, klasik jeopolitikten eleştirel jeopolitiğe genel olarak jeopolitik kavramındaki değişimi, bu değişimin izlenebildiği Karadeniz coğrafyası üzerinden açıklamayı amaçlamaktadır. Karadeniz coğrafyası 21. yüzyılda küreselleşmenin etkilerinin yeni jeopolitikler üzerinden görülebildiği ve jeopolitik bilginin yeniden üretildiği başlıca alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Jeopolitik Değişim, Karadeniz Jeopolitiği, Klasik ve Eleştirel Jeopolitik, Yeni Jeopolitikler

Abstract
Geopolitics has been used within its classical meaning since it was first coined as a concept at the end of the 19th century and became popular and widespread in the 20th century despite the several changes has gone through. However geopolitics has been affected from the changes in social sciences which take is source mainly from the postmodern studies. This article intends to explain these changes in the concept of geopolitics from classical geopolitics to critical geopolitics over the case of the Black Sea region. In this context, Black Sea region is one of the main regions where the effects of globalization can be seen through the new geopolitics in 21th century and where the geopolitical information is reproduced.

Keywords
Geopolitical change, Black Sea Geopolitics, Classical and Critical Geopolitics, New Geopolitics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri