English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimAZERBAYCAN'IN ENERJİ KAYNAKLARI GELİRLERİNİN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİSİ
(THE IMPORTANCE OF COUNTRY ENERGY SOURCE REVENUES ON AZERBAIJAN'S AND THE EFFECTS ON NATIONAL ECONOMY )

Yazar : Osman Nuri ARAS  Elçin SÜLEYMANOV, Ayaz ZEYNALOV  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2.2
Sayfa : 1-28


Özet
Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettikten sonra yabancı yatırımları ülkeye çekmeye başladı. Özellikle kaynakların amaçlar doğrultusunda geliştirilebilmesi için yabancı sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan yabancı firmaları bölgede yatırım yapmaya ve enerji kaynaklarını ç ıkarmaya davet etmiştir. Dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri olan petrol, diğer enerji kaynaklarına göre daha geniş kullanım sahasına sahiptir. Petrol ürünlerinin maliyeti içerisinde temel yeri petrolün çıkarılması, taşınması ve dağıtılması için yapılan harcamalar önemli yer tutmaktadır. Enerji kaynakları sayesinde sahip olunan gelirlerin verimli şekilde kullanılması metotlarının hazırlanması yolu ile gayri-petrol sektörünün gelişimi, istikrarın, hızlı büyümenin ve reel gelirdeki artışın temini ile petrole dayalı tek yönlü ekonomiden vazgeçilmesi Azerbaycan çok önemlidir.2011 itibariyle Azerbaycan ihracında petrol ürünlerinin yüzde 86 ve petrol yan ürünleriyle yüzde 92 olması ülke ekonomisi için önemli sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada Azerbaycan’ın ihraç gelirleri içinde enerji ihraç gelirlerinin yeri ve onun olumlu ve olumsuz yönleri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan ekonomisi, enerji kaynakları, petrol, ihrac

Abstract
After gaining independence Azerbaijan started to attract badly needed foreign investment into the country. Increasing in the amount of the investments directing to the development of the oil and non – oil sectors of our republic by the government for the development of this area, and useful economy atmosphere creating in Azerbaijan Republic. This increasing shows itself not only in theoretically and also in practical statistical indicators. Azeri export’s reliance on energy source revenues keeps dominant position in Azerbaijan’s exports despite efforts to diversify Azerbaijan’s economy away from oil. Finally, crude oil made 86 percent and oil products made 6 percent, so oil and oil products made 92 percent of Azerbaijan’s export in 2011. Non-oil products made up only 8 percent of the country’s export . This means that increasing of total export volume of Azerbaijan is not sustainable. Although oil sector has a high export potential, there is very important in foreign trade and to increase share of oil sector in foreign trade the importance of country energy source revenues on Azerbaijan's export volume and the effects on national economy were investigate in the article

Keywords
Energy Resources, Oil, Export, Azerbaijan Economy, National Budget,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri