English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTÜRK BOĞAZLARI’NDA GEÇİŞ REJİMİ VE TÜRKİYE’NİN BOĞAZLARDAN GEÇİŞİ DÜZENLEME YETKİSİ
(THE TRANSITION REGIME IN THE TURKISH STRAITS AND TURKISH LEGISLATIVE AUTHORITY OF PASSAGE THROUGH STRAİTS )

Yazar : Eyüp ZENGİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2.2
Sayfa : 41-56


Özet
ÖZET Türk boğazları olarak kabul edilmekte olan, İstanbul ve Çanakkale Boğazları, sahip oldukları özellikler nedeniyle dünyanın en önemli suyolları arasında yer almaktadır. Tarihin bilinen her döneminde olduğu gibi bugün de dünya siyaseti üzerindeki etkisi tartışılmaz bir şekilde devam etmektedir. Türkiye, bu durum karşısında, Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nde öngörülen Boğazlar garantisi ile haklarının korunamayacağını ve güvenliğinin sağlanamayacağını anladığından, 1933 yılından itibaren mevcut boğazlar statüsünün değiştirilmesini ve onun zamana daha uygun bir hale getirilmesini, Boğazlar üzerindeki haklarını istemeye başlamıştır. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile, ilke olarak “Boğazlar’dan denizden geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) serbestliği” kabul edilmiştir. Ancak, ticaret ve savaş gemilerinin Boğazlardan geçmesi; barış hali, Türkiye’nin girmediği savaş hali, Türkiye’nin girdiği savaş hali, savaş tehlikesi hali olmak üzere dört ayrı statüye göre düzenlenmiştir. Bu çalışmada, Türk Boğazlarından geçiş rejimi ve Türkiye’nin boğazlardan geçişi düzenleme yetkisi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk boğazları, Montreux Boğazlar Sözleşmesi, geçiş rejimi

Abstract
ABSTRACT The Turkish straits which are considered as the Straits of Istanbul and Çanakkale, due to their features are the world's most important waterways. It is known that from each historical period until today they have an unquestionable impact on the world politics. Turkey in this situation understood that with the Straits guarantee in Lausanne Straits Agreement country cannot protect the rights and security. So since 1933 there has been asking about the change of the current straits status. In the Montreux Straits Convention, as a principle it was adopted “The sea passage through the straits, and round-trip (transportation) freedom". However, the passage of trade ships and warships through the straits of peace includes four separate statuses: Status of peace, Turkey is not in a status of war, Turkey entered in a status of war, threat of war status. In this study there was researched the transition regime in the Turkish straits and Turkish legislative authority of passage through straits

Keywords
Turkish straits, the Montreux Straits Convention, the transition regime

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri