English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimORTADOĞU’DA BAAS REJİMLERİ: SURİYE VE IRAK
(BA’TH IDEOLOGY ON MIDDLE EAST: SYRIA AND IRAK )

Yazar : Galip ÇAĞ  Sami EKER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2.2
Sayfa : 73-100


Özet
Suriye ve Irak, Osmanlı bakiyesi toprakların biri Fransız diğeri İngiliz mandası altında kalan iki kilit Ortadoğu ülkesidir. II. Dünya Savaşından sonra Arap Dünyasını saran Pan-Arapçı yaklaşımlar ve Arap milliyetçiliği gibi düşüncelerin türevi olarak Baas ideolojisi, bu iki ülkede monarşilerden askeri darbeler silsilesine sürüklenen siyasal sürecin en etkin düşünsel motivasyonunu oluşturmuştur. Suriye’de Hafız Esad, Irak’ta ise Saddam Hüseyin’in iktidara gelmesiyle her iki ülkedeki Baasçı vizyon ülke sınırlarına hapsolan ve bölge politikaları noktasında aralarında rekabete dönüşen bir sürece evrilmiştir. Gittikçe otoriter tek adam yönetimlerine dönüşen iki Baas ülkesi arasındaki bu rekabet; doğrudan bir çatışmaya yol açmasa da, ilişkilerin genel seyri, Baas ideolojisinin itibarını sarsıp Pan-Arapçı düşünceleri boşa çıkarmış, bölge siyasetindeki yansımaları açısından da karmaşık bir görüntü vermiştir

Anahtar Kelimeler
Baas Partisi, Pan-Arapçılık, Hafız Esad, Saddam Hüseyin

Abstract
Syria and Iraq are two key states which raised under French and British mandates as the Ottoman Empire’s remainder in the Middle East. After the Second World War, deriving from ideas like “Pan-Arabism” and “Arab Nationalism” covering all Arab world, Ba’th ideology became the most effective motivation of political process turning from monarchies into series of coup d’etats. Ba’thist vision shifted towards state-border confined and rivalry-minded period in regional politics in Syria and Iraq, under Hafez al-Assad and Saddam Hussein respectively. Even if this rivalry never precipitated a direct armed conflict between the two Ba’th states which turned authoritarian and one-man regimes, patterns of relations of these states both discredited Ba’th ideology and Pan-Arabist thoughts as well as causing complicated images in terms of thier regional politics.

Keywords
Ba’th Party, Pan-Arabism, Hafez Assad, Saddam Hussein

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri