English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimULUSLARARASI NORM VE KİMLİKLERİN İNŞASI: RUS ALGISINDA ÇEÇEN VE GÜRCİSTAN KRİZLERİ
(CONSTRUCTION OF INTERNATIONAL NORMS AND IDENTITIES: CHECHEN AND GEORGIAN CRISES IN RUSSIAN PERSPECTIVE )

Yazar : Elif ŞİMŞEK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2.2
Sayfa : 117-166


Özet
Rusya’nın 8 Ağustos 2008 Gürcistan müdahalesinin uluslararası ve toplumsal dinamiklerinin bileşenleri, uluslararası ilişkilerde ana-akım teorileşmenin açıklama kabiliyetinin sınırları dışında kalmaktadır. Bu bileşenler, resmi devlet politikasının kültürel ögeleri ve resmi dış politikası arasındaki etkileşimi işaret etmektedir. Ana-akım teorinin epistemolojik ve ontolojik çerçevesi devlet kimliğinin kültürel bileşenleri, egemen toplumsal kimliğinin eğilimi, desteği ile devletin kendisine atfettiği kimliğin belirlediği amaçlar, hedefler, rasyonel akıl ile açıklanması zor edimler ve devletin bu kimlik üzerindeki ısrarının kendisine verdiği sorumlulukları ihmal etmektedir. Bu ihmal edilen alanlar, inşacılık çerçevesinde üretilen uluslararası normların yeniden-üretim süreçleri ve bu normların dönüştürücülüğü ile büyük güç söylemi arasındaki etkileşim üzerinden incelendiğinde, Rusya’nın Putin döneminde ikinci Çeçen Savaşı ve Gürcistan Müdahalesi ile uluslararası toplumdan seçici angajman ile aldığı normlar ile büyük güç kimliği inşa ettiği ortaya çıkmaktadır. Norm-yürütücüsü olarak Rusya’nın bu uluslararası konumu uluslararası toplum ve ulusal toplumu tarafından tanınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Uluslararası norm, norm-yapıcı, Rus Kimliği, Çeçenistan, Gürcistan

Abstract
Components of international and national dynamics of Russia’s intervention in Georgia on 8 August 2008 remain beyond the scope of explication capacity of mainstream theory in the field of International Relations. These components, unattended by mainstream theorization, point the interaction between cultural subjects of the state identity and formal foreign policy. Epistemological and ontological framework of mainstream theory omits cultural compounds of the state identity, predisposition and support of societal identity, objects and goals of state’s self-identification, state actions untouched by rationality and state responsibility of state’s resistance on its identity. Examining re-production process of produced international norms and transformative character of these norms within constructive framework, and their interaction with great power discourse, uncovers that Russia constructs great power identity with the norms taken via selective engagement between second Chechen War and Intervention in Georgia. International and its domestic societies recognise Russia’s international position as norm-enforcer.

Keywords
international norm, norm-maker, Russian Identitiy, Chechnya, Georgia

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri