English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimBARIŞ İÇİN ORTAKLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE AZERBAYCAN - NATO İLİŞKİLERİ
(AZERBAIJAN AND NATO RELATIONSHIPS WITHIN THE PROGRAM OF PARTNERSHIP FOR PEACE )

Yazar : Eyüp ZENGİN  M. Said TOSUN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3.1
Sayfa : 043-066


Özet
Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Avrupa’dan ortak ülkelerin askeri ve savunma bağlantılı konularda NATO’yla bireysel temelde pratik işbirliği yapmalarına olanak sağlayan Barış için Ortaklık Programı (BİO) 1994 yılında başlatılmıştır. NATO ile Ortaklar arasında çok taraflı bir danışma forumu olan Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK) ise 1997 yılında kurulmuş olup, 28 NATO üyesi ile 22 Ortak ülkeyi bir araya getirmektedir. AAOK ve BİO çerçevesinde yapılan işbirliğine somut bir nitelik kazandırılarak, işbirliğinin kalitesinin arttırılması, Ortaklık ilişkilerinin günün koşullarına uyarlanarak özellikle terörizmle mücadele ve NATO harekâtları bağlamında oluşan yeni ihtiyaçlara daha iyi yanıt verir hale getirilmesi amacıyla İttifak bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bazı yeni mekanizmalar oluşturulmuştur. Azerbaycan ile NATO arasındaki ilk temaslar Azerbaycan’ın bazı Orta ve Doğu Avrupa devletleri ile birlikte NATO’nun yeni oluşturulan Gözlemci Forum’una (Kuzey Atlantik Ortaklık Kurulu-1997 yılından itibaren Avro-Atlantik Ortaklık Konseyi) katıldığı 1992 yılının Mart ayında başlamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti ile NATO arasındaki ciddi birlikteliğin temeli; 4 Mayıs 1994 tarihinde Barış İçin Ortaklık belgesinin imzalanması ile atılmıştır. Azerbaycan bireysel ortaklık sorunlarını içinde barındıran, temel belgelerde yer bulan amaç ve ilkelerin yerine getirilmesi amacıyla NATO’nun ilgili ortaklık mekanizmalarından aktif bir biçimde yararlanmaktadır. Azerbaycan’ın NATO ile bireysel ortaklığının amaç ve ilkeleri esas itibariyle Azerbaycan’ın Barış İçin Ortaklık Belgesi (1996) Planlama ve Analiz Süreci, (1997) ve Bireysel Ortaklık Operasyon Planında (2004) yer almaktadır. Bu belgelerde, Azerbaycan Cumhuriyeti savunma ve güvenlik sektörlerinin ıslahı, Silahlı kuvvetlerin NATO standartlarına uygun geliştirilmesi, NATO operasyonlarına katılım, enerji güvenliğinin sağlanması, olağanüstü durumlara hazırlık, ortaya çıkabilecek güvenlik tehlikeleri ile mücadele, bunlarla birlikte Çevre koruma, kamu diplomasisi alanlarında işbirliği konuları yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
NATO, Azerbaycan, Barış İçin Ortaklık

Abstract
The Program of Partnership for Peace (PfP) letting partner countries from Caucasus, Central Asia and Eastern Europe gang with NATO on an individual basis, on the issues related to military and defense was started in 1994. However, Euro-Atlantic Partnership Council, a consultative and multilateral forum between NATO and partners, was founded in 1997, and it congregates 22 partner countries with its 28 members of NATO. Imparting a tangible attribute to the cooperation by made which is within the framework of the EAPC and PfP, As a result of the work carried out within the alliance was formed some new mechanisms with the aim of better responds to improving the quality of cooperation, new needs consist which in the context of especially the fight against terrorism and NATO operations. Early contacts between Azerbaijan and NATO started on March 1992 when Azerbaijan participated in observer forum (North Atlantic Partnership Foundation--Euro-Atlantic Partnership Council since 1997) which is newly created by some Central and Eastern Europe countries. The basis of important community between Republic of Azerbaijan and NATO is started with signing of the document of Partnership for Peace in May 4th 1994. Azerbaijan takes advantage of relative partnership mechanism of NATO actively so that objectives and principles will be accomplished. The objectives and principles of individual partnership between Azerbaijan and NATO are in the Partnership Document for peace of Azerbaijan (1996), the process of Planning and Analysis (1997), and Operation Plan for Individual Partnership (2004). In these documents, Republic of Azerbaijan intends to cooperation in the areas of improvement of defense and security sectors, developing the armed forces according to standards of NATO properly, participating NATO operations, ensuring energy security, preparation for state of emergency, possible struggle with safety hazard, environmental protection and public diplomacy.

Keywords
NATO, Azerbaijan, Partnership for Peace (PfP)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri