English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜYLE BULUNAN SURİYE VATANDAŞLARINA YÖNELİK HARCAMALARIN GÜVENLİK EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE ASSESSMENT OF EXPENDITURES OF SECURITY ECONOMY WITH RESPECT TO THE SYRIANCITIZENSWHICH IS OCCUPIED WITH TEMPORARY PROTECTIONSTATUSIN TURKEY )

Yazar : Süleyman Demirel    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3.1
Sayfa : 095-128


Özet
Bu çalışmada 2011 yılından itibaren Suriye yönetiminin uygulamalarından kaçarak ülkemize sığınan Suriye vatandaşlarının ülkemize gelişi, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik politikaları, verilen hizmetler, ulusal ve uluslararası mevzuat açısından mevcut durum ortaya koyulmuştur. Ardından Suriyeli sığınmacılar için yapılan ulusal ve uluslararası harcamalar ile bu harcamaların sosyal koruma harcamaları (sosyal yardım, sosyal hizmetler), sosyal güvenlik harcamaları, sağlık harcamalarını azaltıcı etkisinin olup olmadığı güvenlik ekonomisi açısından incelenmiştir. Konunun güncel olması, veriye ulaşımın çeşitli nedenlerle (gizlilik, açık bilgi kaynaklarında veri olmaması, resmi verilerin açıklanmak istenmemesi vb.) çok sınırlı olması çalışmayı zorlaştırmıştır. Çalışmanın sonucunda, Suriyeli sığınmacılara yönelik ulusal ve uluslararası harcamaları harcamaların miktarı, kişi başına harcama miktarı, kişi başına günlük harcama, 2011-2013 yılları arasında yapılan harcamaların aynı yıllarda sosyal koruma, sosyal güvenlik, sağlık harcamaları için bütçe ödeneklerini azaltıp azaltılmadığı ortaya koyularak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Güvenlik Ekonomisi, Geçici Koruma Statüsü, Suriyeli Sığınmacı, mülteci

Abstract
In this study, starting from 2011, escaping from the treatment of the Syrian regime the Syrian citizens who came to our country as refugees, Turkey's Syrian policy towards refugees, services provided, the current situation in terms of national and international legislation has been presented. Then the national and international expenditure made for the Syrian refugees and social protection expenditure (social assistance, social services), social security expenditure, whether it has an impact on reducing the health expenditure have been examined in terms of security economy. As the subject is up to date, and access to data access is limited because of various reasons (confidentiality, data was not available in open sources of information, not wanting to share the official data) made the study difficult. As a result of the study, national and international expenditure towards Syrian refugees, the amount of the expenditure, daily expenditure per capita, expenditure between the years 2011-2013 for the same period of time if reduced thebudget allocations for social protection, social security, health care expenditure have been presented and discussed.

Keywords
Security Economics, Temporary Protection Status, Syrian refugee, refugees

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri