English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimEVRENSEL BİR DENETİM ARACI OLARAK OMBUDSMAN VE TÜRKİYE’NİN KATKISI
(OMBUDSMAN: AS A GLOBAL INSPECTION INSTRUMENT AND TURKEY'S CONTRIBUTION )

Yazar : Ayhan Ak  Doç Dr. Eyüp Zengin  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3.1
Sayfa : 201-222


Özet
Türk devletleri, Tarihin hemen her döneminde yer almış, iz bırakmış sağlam ve uzun süren kültürler meydana getirmişlerdir. Bu sürekliliğin temelinde; yönettikleri halk kitlelerinin karşılaştıkları sorunları, yönetimin denetlenmesi mekanizmaları sayesinde hızlı ve şeffaf bir şekilde çözmeleri, adaleti temin etmeleri, şikâyet konusu olan ve olabilecek hususları önceden önlemeleri yer almaktadır. Böylece halk arasında oluşan güven ortamıyla bağlılık ve birliktelik oluşmuş, bu husus devletin bekasının sağlanmasında önemli bir yer tutmuştur. Bu yönetim anlayışı ve halka hakim olan memnuniyet duygusu, dünyanın diğer devletlerine de örnek olmuştur. Bu çalışmada, Türk devletlerinin yönetim sistemi içerisinde yer alan bazı kurumlar (Muhtesib-Hisbe; Divan-ı Mezalim; Divan-ı Hümayun; Şeyh’ül İslam ve Kadılık ile Ahilik Müessesesi)’ın yapıları ve tarihsel gelişiminin, Ombudsmanlık sistemine olan etkileri incelenmiştir. Bugün dünyada yüzden fazla ülkede uygulanan ombudsmanlığın gelişmesine önemli katkılar sağlayan Türk yönetim geleneği, Ombudsmanlık kurumunun tarihsel kökleri açısından değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türk devletleri, Türk devletlerinin Yönetim sistemleri, Ombudsmanlık, yönetimin denetlenmesi

Abstract
The Turkish States have taken place at almost every stage of the history, left life-long foot prints and created a collective culture around the world. The main reasons of the permanence and the continuity are; To be able to solve the problems they encounter fast and transparently and to take precautions before than they appear with the help of goverment self inspection organization. In thıs way, the cohesion and the unity which were created among the citizens have caused a significant element at the progression of the states. This governing approach and the public contentment were patterned by the other nations. In this stuy, some institutions which include Turkish goverment system at the history stage (Muhtesib-Hisbe; Divan al Medhalim; Divan-ı Hümayun; Şeyh’ül İslam ve Kadılık ile Ahilik Müessesesi) observed the relations which concerning the Ombudsman system. Turkish goverment tradition is evaluated in the view of historical worth about proving Ombudsman system which is carried out at more than a hundred countries.

Keywords
Turkish states, Goverment systems of Turkish states, Ombudsmanning, inspection of governing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri