English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimI.DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA BALKAN BİRLİĞİ YOLUNDA İLK ADIM: KORFU BİLDİRGESİ (20 Temmuz 1917)
(FIRST STEP TO BALKAN UNION DURING WORLD WAR I: DECLARATION OF CORFU (20 JULY 1917) )

Yazar : Galip ÇAĞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3.2
Sayfa : 097-117


Özet
I.Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Rusya’da yaşanan rejim değişikliği ve akabinde Almanya’nın savaşın mağlup tarafında yer alacağının iyice belirginleşmesi önce kuzeydoğu Avrupa’da akabinde de yavaş yavaş Güneydoğu Avrupa’da yani Balkanlarda yeni jeopolitik düzenleme ve yapılanmaları beraberinde getirdi. Özellikle Almanya’nın Avrupa için bir -şimdilik- bir güç olmaktan çıkması bilhassa Balkanlar’da ki yapılanmayı hızlandırdı. Bu dönemde Sırp Krallığı’nın başını çektiği orta Balkan monarşileri bir araya gelerek daha güçlü ve büyük bir Balkan birliği kurmanın gerekleri üzerinde durmaya başladılar ve bunu bir birlik projesi haline getirdiler. Bu sürecin devamı Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nı yada diğer bir ifade ile Yugoslavya Krallığı’nı doğurdu. Gelişmeler ortaya çıkan bu yeni yapılanma ile durmadı ve bugüne değin süren bir etnik çatışma ortamını yarattı. İşte bu sürecin başlangıç noktasını teşkil eden Korfu Bildirgesi 17 Temmuz 1917’de Balkanlarda Osmanlı sonrası ilk birlik denemesinin deklerasyonu hükmündedir. Bu çalışma I. Dünya Savaşı sürerken ilan edilen ve mevcut statükoyu değiştirecek olan bu bildirgeyi inceleyecek ve Balkan jeopolitiğinde meydana getirdiği değişimi ortaya koymaya çalışacaktır. Bu sayede Balkanların bugünkü yapısının oluşum sürecinin bu çok önemli evresi aydınlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Korfu, Balkanlar, Yugoslavya, Sırp Krallığı

Abstract
Towards the End of the Fırst World War, Changing the Regime in Russia and than well pronounced to being Germany lost side of the War, slowly brought new geopolitical arrangements and structures firstly in north-eastern Europe and following than Balkans. Especially Germany, is no longer a force for-now- that- for Europe, stepped up structuring especially in the Balkans. During this period, mid-Balkan monarchies led by the Kingdom of Serbs gathered and began to elaborate on the requirements of establishing a major and more powerful Balkan Union and it made it into a unity project. The continuation of this process, gave birth to the Serb-Croat-Slovene Kingdom or in other words of The Kingdom of Yugoslavia. Emerging developments did not stop with this new structure and has created an environment of ethnic conflict which lasted until today. That which constitutes the starting point of this process, the Declaration of Corfu Declaration of July 17 1917 the trial of the first troops in the Balkans after the Ottoman force. This study, will examine the declaration which was declared and changed the existing status quo while I. World War. And will attempt to reveal the changes brought about by the geopolitics of the Balkans. In this way, this is a very important stage of the process of the formation of structure in the Balkans today will be illuminated.

Keywords
Corfu, Balkans, Yugoslavia, Serbian Kingdom.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri