English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA ÇOK KÜLTÜRLÜ ve ÇOK ETNİKLİ TOPLUMLARIN ULUS-DEVLETLEŞME SÜREÇLERİ: GÜNEY AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
(THE SOUTHERN AZERBAIJAN EXAMPLE OF THE PROCESS OF EVOLVING INTO A MULTI-CULTURAL AND MULTI-ETHNIC NATION-STATE WITHIN THE CONTEXT OF GLOBALISATION )

Yazar : Karim Asghari    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3.2
Sayfa : 151-167


Özet
Ulus devletlerin geleneksel ve modern rollerinin, özellikle etnik hareketlerin ulus-devletler çatısı altında siyasi ve kültürel hedeflerine ulaşabilmeleri yolunda kat ettikleri mesafelere olan etkilerinin yorumlanması bu makalenin temel amacıdır. Bu bağlamda çalışmada, kavramsal bazda, ulus-devlet, çok kültürlü ve çok etnikli toplum ve devletin anlamları sorgulanmış, küreselleşmenin ulus-devlete etkileri tartışılmıştır. İran’da Güney Azerbaycan olgusu özelinde ise Güney Azerbaycan Milli Hareketi’nin karakteristik özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak günümüzde İran’da dil, kültür, tarih ve genel bağlamda siyasi kimlik üzerine yeni bir tanımlama getiren Güney Azerbaycan Milli Hareketi’nin İran’da tüm alt kimlikleri derinden etkilediği ve bu etkinin gelecekte de artarak devam edeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ulus-Devlet, Etnik Hareketler, Küreselleşme, Güney Azerbaycan Sorunu.

Abstract
This study is going to examine the traditional and modern role of government, especially ethnic movements under the national-state for achieving political and cultural aims, its successes and the way they act. In addition, conceptual base, national state, multicultural and multi-ethnical society, and the meaning of state are explained. Particularly, South Azerbaijan in Iran and the characteristics of National Movement of South Azerbaijan are discussed. As a result, we can say that the National Movement of South Azerbaijan has brought up serious discussions particularly on the language, culture, history and generally on the political identity in Iran or has been able to effect on all identity seeking movements or it will effect in the future.

Keywords
Nation-State, Ethnic Movements, Globalization, South Azerbaijan Problem.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri