English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimBİLGİ ÇAĞI ve TEMEL DİNAMİKLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ DENEMESİ
(A SAMPLE ANALYSIS ON THE KNOWLEDGE AGE and ITS MAIN DYNAMICS )

Yazar : Mesude YÜKSEL  Kenan ÖREN-Hasan YÜKSEL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3.2
Sayfa : 213-240


Özet
Birçok gelişim ve değişimin yaşandığı bilgi çağı olarak adlandırılan günümüz dünyasında, teknolojik gelişmeler değişimin merkezinde ve değişime neden olan en önemli olgusal gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bilginin, üretimin ve ekonomik değerin merkezinde olduğu bu dönem bilimsel gelişmelerin, AR-GE ve inovasyon çalışmalarının ekonomik gelişmişliğe yön verdiği bir dönem olarak literatüre girmiştir. Bununla birlikte çalışan profilinde, özelliklerinde ve vasıf düzeyinde de önemli değişiklikler meydana gelmiş, bu bağlamda rutin ve monotonlaşmış açık işlerin dışında mesleki uzmanlık gerektiren ve bu uzmanlığın özellikle bilginin üretimine dayandığı, esnek çalışma ilişkilerinin benimsendiği bir döneme geçiş yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmada bilgi toplumu ve temel özelliklerinden yola çıkılarak öncelikle bilgi çağı ve temel bileşenleri açıklanmış; bilgi işçisi, entelektüel sermaye, bilgisayar ve internet kullanımı kavramlarına yer verilmiş, bilgi çağının getirdiği yeniliklere değinilerek kavramsal bir analiz yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bilgi, Bilgi Teknolojileri, Bilgi Toplumu, Bilgi İşçisi

Abstract
In today’s world named after “information society” in which plenty of changes as well as developments take place, technological progress as the most important conceptual reality is on the center of change and that bring about change itself. That is to say, this term in which information is on the core of production as well as economic values is in the literature. Additionally, radical changes come to fore on the employees’ profile, peculiarities, and their level of ability, so within this context, rather than routine and monotonous work, the open jobs that entail occupational expertise which depend upon the production of knowledge and he adoption of flexible working relations. Therefore, in this study, moving from knowledge society and its main dynamics, knowledge age and its components are laid an emphasis, and a conceptual analysis was made based upon knowledge worker, intellectual capital, and the usage of computer as well as internet and the renovations that the knowledge society necessitate.

Keywords
Information, Information Technology, Information Society, Knowledge Worker

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri