English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimRUSYA FEDERASYONUN DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN JEOPOLİTİK KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNEĞİ
(GEOPOLITICAL THEORY OF RUSSIAN FEDERATION’S FOREIGN POLICY: THE SAMPLE OF NEO-EURASIANISM )

Yazar : Aidarbek Amirbek    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3.2
Sayfa : 073-096


Özet
tekabül etmektedir. Nitekim SSCB döneminde jeopolitik kuramlar emperyal hedefleri olan Anglo-Sakson ülkelerinin dünya hakimiyetine ulaşmada önemli bir araç olduğu gerekçesiyle okutulmamıştır, böylece genç jeopolitik teorisyenlerin yetiştirilmesi yasaklanmıştır. Ancak SSCB'nin dağılmasıyla Rusya yöneticileri devletin güçlenmesini belli bir coğrafi alan üzerinde nüfuzunu sağlamak ve devam ettirmekle mümkün olduğu şuuruna varmışlardır. Bu bağlamda uluslararası arenada Rusya'nın çıkarları ile güvenliğine öncülük tanıyan yeni jeopolitik kuramlar gelişmiştir. Bunların başında Neo-Avrasyacılık jeopolitik ekolü gelmektedir. Nitekim Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrasyacılık anlayışına dayalı dış politika yürüttüğünü ve yakın çevre alanını Avrasyacılık kimliği üzerinden çeşitli entegrasyon girişimleriyle bağımlı tutmaya çalıştığını varsayarsak, Neo-Avrasyacılık ekolün kuramsal anlamda Rusya'nın dış politika felsefesini şekillendirdiği ve etkilediği gözlemlenebilir.

Anahtar Kelimeler
Neo-Avrasyacılık, Rusya, SSCB, Dış Politika, Jeopolitika, Güvenlik.

Abstract
The development of geopolitical perception in Russia corresponds after collapse of Soviet Union. In fact, geopolitical theories was not applied by reason of counting them as Anglo-Saxon countries’ important tool to reach world sovereignty. Thus, educating young theorist was forbidden. But, after collapse of Soviet Union, rulers of Russia understood that strengthening the country is possible by providing ascendancy over a certain geographical field. In that concept, new geopolitical theories pioneering security and interests of Russia in international arena has been developed. One of those theories is Neo-Eurasian geopolitical school. If it is considered that Vladimir Putin is implementing Eurasian-oriented foreign policy and trying to keep the neighboring countries with Eurasian identity, it can be observed that Neo-Euraisan school has patterned and effected Russia’s foreign policy.

Keywords
Neo-Eurasianism, Russia, USSR, Foreign Policy, Geopolitics, Security.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri