Home  |  Legal   |  News  |  Contact | Türkçe

Quick access4.1 . SayıEditor
Yrd. Doç. Dr. Reha YILMAZ

Assistant Editor
Yrd. Doç. Dr. Ali Samir Merdan

Sistem Opset - Ankara  2015

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Emin Arif ŞIHALİYEV  
ÇARLIK RUSYASI TARAFINDAN ERMENİLERİN AZERBAYCAN TOPRAKLARINA GÖÇÜRÜLMESİ VE AKABİNDE OLUŞTURULAN ERMENİ VİLAYETİ (1828) (Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında) Ss, 07-024
THE ARMENIAN IMMIGRATION TO THE AZERBAIJANI LANDS BY TSARIST RUSSIA AND THE ESTABLISHMENT OF THE ARMENIAN PROVINCE (1828) (IN THE WAKE OF RUSSIAN AND ARMENIAN RESOURCES)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Samir MERDAN  
ERMENİSTAN-AB ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER (1991-2006) Ss, 025-044
ECONOMIC RELATIONS BETWEEN ARMENIA-EU (1991-2006)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramin SADIGOV  
BIRINCI DÜNYA SAVAŞI VE RUSYA'NIN DAĞILMA SÜRECININ KANLI HALKASI: BAKÜ SOVYETI HÜKUMETI VE MART SOYKIRIMI Ss, 045-074
THE FIRST WORLD WAR, THE DISSOLUTION OF RUSSIA AND ITS BLOODY RING: BAKU SOVIET GOVERNMENT AND THE MARCH GENOCIDE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip ÇAĞ  
Balkanlarda Ayrılıkçı Birlik: 19. YÜZYIL SONUNDA BALKAN - ERMENİ KOMİTALARI Ss, 075-086
Separatist Union in the Balkans: THE BALKANS - ARMENIAN COMMİTTEES AT THE END OF THE 19TH CENTURY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Reha YILMAZ  
SOVYET SONRASI DÖNEMDE ERMENİ TERÖRÜNÜN AZERBAYCANA YANSIMASI Ss, 087-102
REFLECTION OF ARMENIAN TERROR TO AZERBAIJAN AT POST-SOVIET PERIOD
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatem CABBARLI  
ERMENİSTAN CUMHURİYETİ’NİN ETNİK YAPISI VE İZLEDİĞİ POLİTİKA Ss, 103-126
ERMENİSTAN CUMHURİYETİ’NİN ETNİK YAPISI VE İZLEDİĞİ POLİTİKA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur Okyar  
Book Presentation and Evaluation: Francis Fukuyama, Devlet İnşası Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetişim ve Dünya Düzeni Ss, 127-132
Francis Fukuyama, Devlet İnşası Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetişim ve Dünya Düzeni
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yiğit Anıl GÜZELİPEK  
Book Presentation and Evaluation: Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse (Çev. Prof. Dr. Haluk Özdemir), Uluslararası İlişkiler Ss, 133-135

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Phone :+903762132626 ( 1521 office) Fax :+903762128118
Email :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri